Hur kommer vi undan stressrelaterade sjukdomar som depression och ångestsyndrom?

Stress är fysiologiskt och hormonellt kroppens anpassningssystem och utlöses av olika påfrestningar, fysiska och mentala. Du kan känna av stress både vid överstimulering, för mycket att göra och vid understimulering, för lite att göra

Kortvarig stress räddar livet på oss. Den gör att vi utan att tänka reagerar på fara. Långvarig stress däremot tar livet av oss, ger allvarliga skador i kroppens organ och kärlsystem.

Långvarig stress leder till insöndring av stresshormon som har en förmåga att nå känsliga strukturer i hjärnan. Riskerna för otaliga sjukdomar direkt relaterade till kronisk stress ökar, bland annat ångestsyndrom och depression. 

Vad finns det då för lösningar?

Mediyoga - medicinsk yoga och meditation är på flera plan ett bra verktyg för att förebygga stress. Alla övningar, andningstekniker, meditationer och återhämtning handlar om att tygla och balansera flödet av hormon i kroppen. Att reducera stresshormon och öka inslaget av lugn och ro hormon samt glad hormon är något som yogan behärskar till fulländning sedan tusentals år.

DSC02220.JPG