Vad är yoga?

Pranayama & Asanas

Andningsövningar och fysiska övningar är det tredje och fjärde steget i Patanjalis Yoga Sutra och grunden i yogautövande och det vi börjar med när vi vill lära oss praktisera yoga. 

”Do your practice and the rest will follow” Sri K. Pattabhi Jois

Om asana praktiseras, kommer kroppsliga och sensoriska sjukdomar att försvinna. Om pranayama praktiseras, som bidrar till att koncentrera sinnet, förstärka sinnesorganen och stilla sinnet kommer de sjukdomar som finns i kroppen, sinnena och sinnet att botas, vilket gör att sinnet kan uppnå koncentration och uppfattar det inre jaget.

(Yoga Mala, Sri K. Pattabhi Jois)