Hur förhåller du dig till dig själv?

NIyama är andra steget i Patanjalis ashtangayoga för att fokusera sinnet och finna balans. Niyama består av fem delar som handlar om hur du förhåller dig till dig själv.

Shaucha - renhet

Bahir shaucha - yttre renhet, att tvätta sin kropp och hålla huden ren och mjuk.

Antah shaucha - inre renhet, att se allt och alla som en vän som behandlas med tillgivenhet och respekt.

Santosha - förnöjsamhet

Genom att fokusera sinnet på att alltid vara nöjd och inte känna ånger är santosha. Om du praktiserar santosha kommer glädje av sig självt. 

Tapas - självdisciplin

Att disciplinera kroppen och sinnet enligt yogans metoder skapar renhet i kropp och sinne.

Swadhyaya

Studier och recitering av mantran enligt strikta regler.

Ishwarapranidhana

Med ishwarapranidoana menas att utföra alla våra handlingar utan tanke på att skörda frukterna.

Ref. Yoga Mala av Sri K. Pattabhi Jois