Hur kan vi fokusera sinnet och skapa medvetenhet?

När vi utövar yoga kan det vara intressant och spännande att veta lite mer om yogans ursprungliga filosofi. Mycket har hänt de senaste 2000 åren och yogautövandet förändrats och utvecklats genom tidens gång på gott och på ont. I många fall har yoga förminskats till att bara vara en fysisk aktivitet. Det kan då vara bra att bli påmind om den ursprungliga filosofin och kanske ta till oss lite mer av yogans sätt att leva.

Yogans filosofi,  en tolkning av Yoga Sutra från Sri Pattabhi Jois(1915 - 2009) bok Yoga Mala.Yoga Sutra beskriver de åtta (Ashtanga) benen i yoga för att skapa balans och inre frid.

1. Yama - det första benet består av fem delar

Ahimsa

Ahimsa innebär att inte skada människor och djur i någon form eller av någon anledning i ord, tanke eller handling Två djur fientliga mot varandra kommer att glömma sin fientlighet i närheten av dem som utövar ahimsa

Satya

Satya är att vara sanningsenligt. Man bör alltid berätta sanningen i ord, tanke och handling. Sanningen måste vara trevlig för andra, en obehaglig sanning bör inte yttras. Om man följer sanningen på detta sätt kommer alla ord att bli sanna och alla önskningar uppfyllas.

Asteya

Asteya betyder att inte stjäla egendom eller ägodelar som tillhör andra. Inte heller vara avundsjuk eller motsträvig mot andra. Att föra någon bakom ljuset genom smicker eller förvärva egna fördelar genom att baktala någon är inte Asteya.

Bramacharaya

Bramacharaya betyder direkt översatt; kvarhållande av vital vätska. Vilket innebär att endast genom celibat går det att uppnå full Bramacharaya. Det har gjorts många tolkningar och beskrivningar om hur Bramacharaya delvis kan uppnås även av familjefäder.

Aparigraha

Med Aparigraha menas att inte vara possessive. För att upprätthålla den fysiska kroppen är mat väsentligt, att den är ren (sattvic), fri från gifter och införskaffad på rätt sätt. Det är också viktigt att inte äta mer än kroppen behöver att helt enkelt inte överäta när nöjes skull.

Lästips: Yoga Mala av Sri K. Pattbhbi Jois

Yogans åtta ben (Ashtanga = åtta)

Yogans åtta ben (Ashtanga = åtta)