Hösten är kommen, en härlig tid för yoga i skenet av levande ljus

Åtta steg till ett liv i balans och välmående

Jag börjar med tredje steget asanas som för många är det vi känner till om yoga. Asanas betyder position på sanskrit och syftar dels till fysiska positioner vi utför i yogan men också till vår position i förhållande till oss själva. I väst har asanas blivit det som vi framförallt förknippar med yoga. Frågan är: med vilket syfte gör jag dessa övningar? Asanas blir lätt förminskade till endast workout när vår intention är att endast träna kroppen. Yoga har dock ett vidare syfte än att bara träna kroppen. De Rishis som utvecklade yogan för 5000 år sedan hade för avsikt att genom yoga främja medvetenhet och frihet inom oss. Intentionen med vilken vi utövar asanas är alltså mycket viktig för vad övningarna kommer att ge oss. Vi kan göra en och samma övning med stress och press eller med närvaro, andning och bemötande av kroppen i djupet. På ytan, utifrån sett ser övningarna ut att vara desamma oberoende av intentionen, resultatet ett helt annat. Varje asanas har en specifik funktion som när den ingår i en serie blir närmast terapeutisk och ger ett holistiskt välbefinnande. Asanas påverkar hela människan.