Medicinsk yoga på arbetsplatsen, mötet eller konferensen

MediYoga som friskvård i förebyggande syfte eller som rehabilitering för att undvika långtidssjukskrivningar. MediYoga har god effekt och det unika är att det finns svensk vetenskaplig forskning som visar att MediYoga fungerar.

Forsknigsstudie utförd på Karolinska institutet.

Positiva effekter av Mediyoga hos patienter med hjärtinfarks ”Slutsats: Mediyoga med lätta rörelser, djupandning och avslappning leder till lägre blodtryck, minskad kortisolnivå i saliv, samt subjektivt förbättrat hälsotillstånd”