Söndagsmorgon på yogaretreat

Acceptans…
Söndag morgon, temat är ”Acceptans” aktiviteten är långsam, stadig och stilla.
Söker känslan av inre mjukhet och försöker att släppa taget, acceptera och fokusar på nuet, på andetaget. Var nyfiken, acceptera vad du finner. Betrakta utan att döma eller identifiera dig med vad du upplever, bara observera. I stället för att kämpa mot svårigheter öppna upp för möjligheter.
”Accept what is, let go of what was and have faith in what will be”

Medvetenhet…
Helgens retreat är nu över, efter många långa stunder i medveten närvaro på yogamattan åker alla hem med ett stillat sinne och en ökad medvetenhet.
Medvetenhet är att ha kunskap, insikt eller uppfattning om vem man är och vad man tänker.
Första steget till förändring är medvetenhet andra steget är acceptans.
”Live the life you love, Love the life you live”