Åtta steg till balans - Pranayama

Fjärde steget Pranayama betyder översatt från sanskrit kontroll av livsenergi. Pranayama kallas andningsövningar men är egentligen energiövningar där andningen har en central roll.

Andningen utgör den fysiska manifestationen av prana. Den subtila och osynliga energin bakom andningen och därigenom energin bakom liv. Pranayama är övningar genom vilka vi höjer och balanserar livsenergin i kroppen vilket resulterar i en friskare fysisk, mental och emotionell kropp med mer vitalitet och tillgång till kreativ energi. Enligt skolmedicinen aktiverar vi vårt parasympatiska nervsystem med hjälp av långa djupa yogiska andetag som gör att hjärtfrekvensen går ner, blodtrycket sänks och matspjälkningen kommer i gång.

Pranayama har vistas effektiv i att minska stress och stressrelaterade obalanser, förbättra autonoma nervfunktioner och minska oxidativ stress som är en bidragande orsak till hjärt- och kärlsjukdomar.

Med din andning kan du påverka hur du mår!