Yoga Mala

Läser Yoga Mala av Sri K. Pattabhi Jois, den moderna Ashtanga yogans fader, verksam i Mysore i Indien från 1930-talet fram till sin död 2009, 94 år gammal.

Får ofta frågan vad yoga är bra för och det är alltid lika svårt att förklara för den som inte provat yoga.

Jois förklarar det så här:

”We now have to ask whether it is possible to realise the true nature of yoga simply by understanding its meaning as a word. For just as a good knowledge of culinary sciencedoes not satisfy hunger, neither will the benefits of yoga be realised fully by a mere understanding of the science of its practise”.